I samarbejde mellem politikere, administration og lokalområderne er der i 2019 vedtaget en ny strategi for landdistriktsudviklingen i Hedensted Kommune.

Strategien bliver retningsgivende for de fremtidige aktiviteter i Hedensted Kommunes landdistrikter.

Med udgangspunkt i strategien igangsættes i november 2019 nye projekter – klik for at hente PDF fil af strategien.

Puljerne målrettes strategien

Se mere om puljerne her

BorgerBudget processer udbydes til lokalområderne

Se mere om BorgerBudget her

Alle lokalområder tilbydes en lokalkontakt

Lokalkontakten – samarbejde med
lokalsamfundene

Lokalkontakten er både en
person og en tilgang til samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hedensted
Kommune. En understøttende arbejdsform, hvor Lokalkontakten får en
faciliterende rolle og kan støtte lokalområderne i udviklingen af deres område.

Målet er at understøtte det
lokale udviklingsarbejde med at skabe attraktive lokalsamfund.

Lokalkontakten medvirker til, at:

 • styrke kommunikationen – både
  eksternt og internt
 • få bedre viden om lokale forhold og
  dermed et bedre beslutningsgrundlag
 • bedre udviklingsprocesser med
  forenklet sagsbehandling og hurtigere handlinger

Lokalkontakten skal ikke deltage i:

 • Det
  daglige arbejde i lokalrådene
 • Alle
  møder i bestyrelser mm
 • Gennemførelse
  af projekter lokalt

Samarbejdstilgang

Lokalkontakten har et særligt ansvar for kontakt til det konkrete lokalområde.
Det handler om, gennem deltagelse:

 • at styrke de lokale kræfter og initiativer som igangsættes lokalt – ikke
  at overtage styringen og løsningen af opgaver.
 • at have en Lokalkontakt udelukker ikke, at borgere og foreninger i lokalområdet
  forsat benytter de kontakter i kommunen, de har været vant til at bruge eller
  de naturligt ville bruge.
 • at aftale hvordan samarbejdet med lokalområdet/lokalområderne skal
  fungere, med udgangspunkt i det lokale behov.
 •  

Den viden Lokalkontakten får om lokalområdet stilles til rådighed for andre relevante, kommunale kolleger, lokalt får man en nemmere kontakt til kommunen, og administrationen benytter samme kontakt til at få kvalificeret kommunale tiltag. Organisering af lokalkontakt ordningen