Eksempler på projekter som har fået støtte fra den Lille Landdistriktspulje – projekter kan støttes med max 7.500 kr.

Flere lokalråd har fået støtte til indkøb af transportable batteridrevne højtaleranlæg til brug for arrangementer både ude og inde.

 • I Korning har man fået støtte til forbedring af område ved natursti.
 • I Korning har man fået tilskud til indkøb og opstilling af infotavle ved byens gadekær
 • I Ørum har man fået tilskud til at få klippet levende hegn omkring fælles areal ned, samt få det hugget til flis,
 • I Hornsyld har man fået støtte til etablering af et torv med borde/bænke
 • I Kragelund har man fået tilskud til indkøb af samlingstelt til byens fælles arrangementer
 • I Bjerre har man fået tilskud til afholdelse af foredrag
 • Samvirket i Hjortsvang har fået tilskud til afholdelse af foredragsaften i forsamlingshuset
 • I Lindved har man fået tilskud til afholdelse af borgermøde for at give borgerne information om byrådets planer for udviklingen af området.
 • Stouby har fået støtte til produktion af video om byen, fotograferet ved hjælp af drone.
 • Bjerre, Stouby, Stenderup og Hornsyld har fået tilskud til synliggørelse og formidling af ”Landmandsruten” som gennem 17 punktnedslag markere 17 historiske steder i områderne
 • Snaptun lokalråd har fået tilskud til forskønnelse af rabatten langs cykelstien gennem byen.
 • Bjerre Lokalråd har fået tilskud til indkøb af telt til forskellige udendørs arrangementer
 • Åle-Hjortsvang lokalråd har fået tilskud til etablering og afholdelse af en madbazar i samarbejde mellem danske borgere og Syriske flygtninge fra Åle området.
 • Øster Snede og omegns borgerforening har fået tilskud til bord/bænkesæt ved Mølledammen i Øster Snede.
 • Korning Lokalråd har fået støtte til legeredskaber på legeplads
 • Hornsyld har fået tilskud til indkøb af skulpturer langs områdets kløverstier
 • Hornborg lokalråd har fået støtte til arrangementerne ”Søndagssjov” på fællesarealet
 • Elevrådet Stenderup Skole har fået tilskud til afholdelse af fælles idrætsdag for naboskolerne
 • Stenderup lokalråd har fået tilskud til opsætning af flagstang i Fuglkær
 • Vrigsted Lokalråd har fået tilskud til forskønnelse af vandtårn
 • Flemming lokalråd har fået tilskud til etablering af bænke ved den nye skovsti
 • Initiativudvalget i Kragelund har fået støtte til lovliggørelse af legeplads
 • Projekt ”Kør en tur” – hvor ældre medborgere tages med på en køretur
 • Etablering af trampesti i Hornborg
 • Mobil badebro ved Rosenvold strand
 • Aktivitets og træningsplads i As
 • Informationsfolder om Åle-Hjortsvang til formidling af området
 • Udarbejdelse af PR-film for Barrit
 • Støtte til at etablere udendørs plads i Båstrup
 • Etablering af tilskuerfaciliteter ved Ølsteds boldbaner
 • Rutemarkering i Lindved
 • Færdiggørelse af stiprojekt i Lindved
 • Markeringspæle til sti i Korning
 • Ø-fitnes på Hjarnø
 • Etablering af spilcafe i Løsning
 • Markedsføringsmateriale i forbindelse med boligmesse for Hornsyld
 • Læskur/halvtag ved hundemark i Tørring
 • Markedsføringsmateriale for Snaptun til deltagelse i boligmesse
 • Tilskud til opsætning af infoskilte ved stranden i As
 • Markedsføringsmateriale for Lindved i forbindelse med deltagelse i boligmesse
 • Markedsføring af Daugård i forbindelse med deltagelse i boligmesse
 • Informationsfolder til turister og borgere i Snaptun

Ny byskulptur i Lindved