Ansøgning til alle puljer skal have udgangspunkt i Hedensted Kommunes “Strategi for landdistrikter” – klik på linket for at hente pdf med strategien

OBS: alle modtagere af midler fra landdistriktspuljerne skal ved afslutning lave en slutrapport hvor det dokumenteres hvad pengene er brugt til. Hvis denne ikke indsendes kan midlerne blive krævet tilbagebetalt – Link til slutrapport

Lille landdistriktspulje kan søges om støtte på op til 7.500 kr.

Den store landdistriktspulje kan søge om støtte på op til 25.000 kr.

Ansøgningsskema til landdistriktspuljerne kan hentes her.

Kulturpuljen kan ansøges om midler op til 30.000 kr. til at understøtte en bæredygtig opstart af nye kulturforeninger samt at understøtte nye kulturaktiviteter. Læs mere om puljen HER.

Her finder du det ansøgningsskema, som skal udfyldes. 

Lokal Udviklings Pulje (LUP Puljen)

Projekter kan søge op til max 50% kommunal medfinansiering fra LUP puljen!

Læs mere og se hvad der kan søges støtte og hent ansøgningsskema:

Hent ansøgningsskema og information om puljen her