Eksempler på projekter som har fået støtte fra LUP-puljen (Lokal Udviklings Puljen)
– projekter kan støttes med max 50%

Eksempler på projekter som har fået støtte fra den Store Landdistriktspulje – projekter kan støttes med max 25.000 kr.