• Glud museum. har fået tilskud til udbredelse af lokalhistorie under projektet ”Kend din landsby”
 • Stouby har fået tilskud til etablering af bålhytte
 • Bevægelse, leg og kultur i Uldum har fået tilsagn om tilskud til etablering af et aktivitetsrum i Uldum, projektet består af udendørs scene ved biblioteket+ ”sandfabrik” ved møllen + udendørs fitnessområde ved Højskolen.
 • KFUM Spejderne – Flemming har fået tilskud til at etablere et aktivitets- og læringshus i Rask Mølle.
 • Bråskov og omegns beboerforening har fået tilskud til etablering af lege/aktivitetsplads på Stationsgrunden i Bråskov
 • Korning lokalråd har fået støtte til projekt ”Fremtidens hus i Korning”
 • Uldum Mølle har fået støtte til udvidelse af forsamlings- og undervisningslokale på møllen.
 • Barrit Motorikunivers har fået tilskud til projektet
 • Ølholm lokalråd har fået tilskud til stiforbindelse mellem Ølholm og Tørring
 • As lokalråd og Idrætsforening har fået tilskud til etablering af en multiidrætsbane.
 • Skaterbane i Rask Mølle
 • Etablering af idrætsfaciliteter for lokalområdet i samarbejde med den lokale efterskole i Snaptun
 • Skaterbane i Daugaard
 • Etablering af strøm ved bålhytte i Fuglkær
 • Samlingshytte i Hornborg
 • Tørring etablering af offentlig legeplads
 • Etablering af badebro i Juelsminde
 • Ny byskulptur i Lindved
 • Indkøb af traktorvogn ”salatfadet” i Stouby til brug for lokale og turister
 • Udsigtstårn i Tønballeskoven, samarbejde mellem Naturstyrelsen og lokalrådet
 • Etablering af Snaptun Jollehavn 
 • Etablering af multibane i Lindved
 • Trampoliner til Hornbort sportsplads
 • Etablering af anløbsbro i forbindelse med fjordsejlads ved Stouby
 • Etablering af Juelsminde naturpark
 • Hornsyld Streetpark
 • Nye friluftoplevelser på den gamle færgemole i Juelsminde