Eksempler på projekter som har fået støtte fra den Store Landdistriktspulje
– projekter kan støttes med max 25.000 kr.

 • I Uldum har man fået støtte til at etablere et fælles område til luftning af hunde
 • Snaptun Lokalråd har fået tilskud til materialer til bygning af en tømmerflåde.
 • Stenderup Lokalråd har man fået støtte til etablering af vandadgang ved bålhytten i Fuglkær
 • Tørring Borgerforening har fået tilskud til indkøb af 2×2 bænke som skal stå ved stier langs Gudenåen
 • Snaptun lokalråd har fået støtte til fremstilling af ”Snaptunsten” som vartegn for byen ved de 2 tilkørselsveje.
 • Vinterbaderne i Juelsminde har fået støtte til indkøb af en ny bænk.
 • Ø-Liv Hjarnø har fået tilskud til turismeprojekt
 • Green Team Barrit har fået støtte til indkøb af udstyr til brug for pasning af byes fælles arealer
 • Skovfitness i Tønballe skoven – samarbejde mellem efterskolen, Naturstyrelsen og lokalrådet
 • Arrangement med Åben Landsby i Åle-Hjortsvang
 • Sole og omegn har fået støtte til belysning af deres udeareal ved samlingshuset
 • Vejviserskilte i Juelsminde
 • Etablering af fællesplads i Bjerre By
 • Etablering af kløverstier i Hornsyld
 • Etablering af hundelegeplads i Ølholm
 • Legeudstyr til Stationshaven i Løsning
 • Rårup lokalråd – samlingssted i Nebel/Møgelkær
 • Ø-liv Hjarnø – underskudsgaranti 5 koncerter på Hjarnø
 • Ø-liv Hjarnø indkøb af turistvogn til traktorer