Det Fælles Landdistriktsråd

I Hedensted Kommune er der 27 lokale råd, som varetager udvikling mm. i de enkelte lokalområder. Lokalrådene vælger en person fra hver til at repræsentere sig i Det Fælles Landdistriktsråd.  På den årlige generalforsamling vælges 6-8 medlemmer til bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd. Hedensted Kommune udpeger en repræsentant fra byrådet til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd består af:

Per Heller – Formand

Bent Sørensen – Næstformand

Gert Winther

Carsten Clausen

Kirsten Jensen

Kenneth Glud Kristiansen

Pie Munksgaard

Henrik Narud

Linda Jill Peitersen

 

Koordinator for Det Fælles Landdistriktsråd:

Niels Top

Mail: niels.top@hedensted.dk

tlf: 79755094

mobil: 25668133

 

Vedtægter-godkendt-GF-ændringer-2016.pdf