Lokalområderne/rådene

I Hedensted Kommune er der 27 lokale råd som varetager udvikling mm i de enkelte lokalområder. Lokalrådene vælger en person fra hver til at repræsentere sig i Det Fælles Landdistriktsråd.

Det Fælles Landdistriktsråd vælger en bestyrelse på generalforsamling, Hedensted Kommune udpeger en repræsentant fra byrådet til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd

Hedensted Kommune er der 30 lokale råd som varetager udvikling mm i de enkelte lokalområder. Lokalrådene vælger en person fra hver til at repræsentere sig i Det Fælles Landdistriktsråd.Det Fælles Landdistriktsråd vælger en bestyrelse på generalforsamling, Hedensted Kommune udpeger en repræsentant fra byrådet til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd består af:

Bent Sørensen

Peter Altenborg – formand

Peter Andersen

Per Heller

Gert Winther

Karl Ole Knudsen

Carsten Clausen

Kirsten Jensen

Brian Christiansen

Koordinator for Det Fælles Landdistriktsråd:

Niels Top

Mail: niels.top@hedensted.dk

tlf: 79755094

mobil: 25668133

 

Vedtægter-godkendt-GF-ændringer-2016.pdf