Skip to content

Kategori: Lokal Udviklings Puljen – LUP Puljen

Projekter støttet gennem LUP puljen

Eksempler på projekter som har fået støtte fra LUP-puljen (Lokal Udviklings Puljen) – projekter kan støttes med max 50%

Posted in Lokal Udviklings Puljen - LUP Puljen

Glud museum. har fået tilskud til udbredelse af lokalhistorie under projektet ”Kend din landsby” Stouby har fået tilskud til etablering af bålhytte Bevægelse, leg og kultur…