Der er med udgangspunkt “Strategi for landdistriktsudvikling” igangsat borgerbudgetprocesser til skabelse af nye projekter i lokalområderne.

Lokalområdet kan få stillet 75.000 kr. til rådighed for en proces hvor man sammen med borgere i området samler forslag til projekter lokalt (de 3 centerbyer kan, p.g.a. højt indbyggertal få 100.000 kr. til rådighed), og gennemfører en proces med oplysning og afstemning om projekterne.

Der er udarbejdet en folder som beskriver opgaverne/faserne i processen samt gennemførelse og forventninger til den styregruppe som nedsættes for gennemførelse af processerne. Klik på linket herunder for at se folderen

Se og download folderen her