Der igangsættes ansøgningsrunde for lokalråd om at komme i betragtning til en proces hvor man kan få et beløb stillet til rådighed for skabelse af nye projekter, som tager udgangspunkt i “Strategi for landdistriktsudvikling”

Lokalområdet kan få stillet 75.000 kr. til rådighed for en proces hvor man sammen med borgere i området samler forslag til projekter lokalt (de 3 centerbyer kan, p.g.a. højt indbyggertal få 100.000 kr. til rådighed), og gennemfører en proces med oplysning og afstemning om projekterne.

Der er udarbejdet en folder som beskriver opgaverne/faserne i proces gennemførelse og forventninger til den styregruppe som nedsættes for gennemførelse af processerne. Klik på linket herunder for at se folderen

Se og download folderen her

Lokalområder som er interesseret i at gennemføre proces i 2019/2020 skal udfylde og indsende ansøgningsskema senest den 15. december 2019.

Link til download af ansøgningsskema for proces 2019/2020

Processen gennemføres i løbet af 2020 – herunder kan du hente kopi af præsentationen på møde for Det Fælles Landdistriktsråd november 2019

Klik for at se PDF fil med oplæg