Skip to content

Det Fælles Landdistriktsråd

Lokalområderne/rådene

I Hedensted Kommune er der 27 lokale råd som varetager udvikling mm i de enkelte lokalområder. Lokalrådene vælger en person fra hver til at repræsentere sig i Det Fælles Landdistriktsråd.

Det Fælles Landdistriktsråd vælger en bestyrelse på generalforsamling, Hedensted Kommune udpeger en repræsentant fra byrådet til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd

Hedensted Kommune er der 30 lokale råd som varetager udvikling mm i de enkelte lokalområder. Lokalrådene vælger en person fra hver til at repræsentere sig i Det Fælles Landdistriktsråd.Det Fælles Landdistriktsråd vælger en bestyrelse på generalforsamling, Hedensted Kommune udpeger en repræsentant fra byrådet til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd består af:

Bent Sørensen

Peter Altenborg – formand

Peter Andersen

Per Heller

Gert Winther

Karl Ole Knudsen

Carsten Clausen

Kirsten Jensen

Brian Christiansen

Koordinator for Det Fælles Landdistriktsråd:

Susanne Ernst – telefon 79755096, mail: susanne.ernst@hedensted.dk

Vedtægter-godkendt-GF-ændringer-2016.pdf